ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66)

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักง […]

Read more
ชมรมจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม L.C.B.H STRONG ENERGY

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
ข้อกำหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพี่ๆ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศ ITA
โครงสร้างโรงพยาบาลแหลมฉบัง (แก้ไข 7 ธ.ค.65)

Read more
ประกาศ ITA
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

Read more
ข่าวกิจกรรม
ประกาศ !! ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566New!!

Read more
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2567New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งพนักงานพิมพ์New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อMETFORMIN 500 MG จำนวน 5,900,000 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดและบริหารจัดการผ้า ครั้งที่ ๒

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 เม.ย.66-30 ก.ย.66)

Read more