ประกาศในหน่วยงาน

ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว)

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

Read more
ประกาศ ITA
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศ ITA
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะทำบัตรใหม่ (เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ)

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะทำบัตรใหม่ (เนื่องจา […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
โครงสร้างโรงพยาบาลแหลมฉบัง (แก้ไข 1 ม.ค.64)

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง การจัดสวัสดิการ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.แหลมฉบัง

Read more