ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการNew!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกช้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการNew!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักโภชนาการ)New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (เจ้าพนักงานโสตฯ/พนักงานขับรถ/ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/พนักงานห้องยา/ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (พนักงานโสตทัศนศึกษา/พนักงานขับรถ/ผู้ช่วยนักกายภาพ/พนักงานประจำห้องยา/ผู้ช่วยเหลือคนไข้)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(รายวัน)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างบริการ

Read more