ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรมและตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินพนักงานจ้างบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและพนักงานห้องยา

Read more