ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ 2564

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลแหลมฉบัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงนอนปรับระดับสำหรับผู้ป่วยแบบ ๓ ไก พร้อมที่นอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างงาน จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไปจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (สำหรับงานครุภัณฑ์)

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการตรวจทางรังสีวิทยา (CT) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more