ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
โรงพยาบาลแหลมฉบัง เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนและพระภิกษุ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง

Read more
ข่าวกิจกรรม
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) (TOT CAT) สนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,Free Wifi และมอบน้ำดื่ม ให้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 5, 21 พฤษภาคม 2564และ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

Read more
ข่าวกิจกรรม
ผู้มีจิตรศรัทธา มอบเงิน สิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง ร่วมพลังใจสู้ภัย โควิด-19

Read more
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big cleaning day โรงพยาบาลแหลมฉบัง 24 กรกฎาคม 2563

Read more
ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี 2563

Read more
ข่าวกิจกรรม
พิธีเปิดอาคารไทยออยล์(อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่บริเวณโรงพยาบาลแหลม […]

Read more
ข่าวกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more