บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน) (TOT CAT) สนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต,Free Wifi และมอบน้ำดื่ม ให้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 5, 21 พฤษภาคม 2564และ วันที่ 4 มิถุนายน 2564