กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big cleaning day โรงพยาบาลแหลมฉบัง 24 กรกฎาคม 2563

1dbad7fbf68f58fcd93c70e138dcdf5c

Image 1 of 10