กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน 5 เครื่อง เงินบริจาค

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงผรายเดือน) แบบมีเงื่อนไข

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๓ อาคารไทยออยล์

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ (defibrillator)

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องเจาะเลือดและป้ายบ่งชี้ห้องปฏิบัติการ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่ม อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (อาคารไทยออยล์) ด้วยเงินบริจาค

Read more