มกราคม 2020

ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคม รพ.แหลมฉบัง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานบัตรรายงานโรค

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ และตำแหน้งนักวิชาการเงินและบัญชี

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาทำหลังคาคลุมทางเดิน ชั้น ๒ อาคารไทยออยล์

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนประกันสังคมโรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางสแตนเลส

Read more