พิธีเปิดอาคารไทยออยล์(อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

เมือเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ก.ย. ที่บริเวณโรงพยาบาลแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารไทยออยล์ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แหลมฉบัง และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลชาวนครแหลมฉบังได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ, รองรับเหตุฉุกเฉิน และให้การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ, ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและทุพพลภาพ และลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล