สิงหาคม 2019

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขตำแหน่งพนักงานบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง โทรศัพท์ไร้สาย ของอาคารไทยออยล์

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ของลุกจ้างชั่วคราว

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ)

Read more