มีนาคม 2019

ข่าวกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) แบบมีเงื่อนไข

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(รายคาบ)

Read more
ประกาศ ITA
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายคาบ) บัญชี

Read more