ประกาศในหน่วยงาน
ข้อกำหนดด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพี่ๆ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศ ITA
โครงสร้างโรงพยาบาลแหลมฉบัง (แก้ไข 1 ม.ค.64)

Read more
ประกาศ ITA
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการNew!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกช้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการNew!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักโภชนาการ)New!!

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)New!!

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาประมูลการให้บริการจัดการศพ

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (เจ้าพนักงานโสตฯ/พนักงานขับรถ/ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/พนักงานห้องยา/ผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม)

Read more
ไม่มีหมวดหมู่
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ

Read more
ไม่มีหมวดหมู่
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก

Read more