ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพี่ๆ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ประกาศ ITA
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรมและตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร)

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ลูกจ้างชั่วคราว)

Read more
ประกาศในหน่วยงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2564 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างบริการ (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้)

Read more
ประกาศ ITA
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

Read more
ประกาศ ITA
คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ สำหรับประชาชน

Read more
ประกาศ ITA
คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

Read more
ไม่มีหมวดหมู่
การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

Read more