ข่าวประกาศ

slide 1
slide 1
Image Slide 9
ข่าวประชาสัมพันธ์
Image Slide 8
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง
Image Slide 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Image Slide 7
ข่าวประชาสัมพันธ์
Image Slide 8
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัยปฏิบัติตามกฏระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบคุณธรรม และจริยธรรม.

สร้างสรรค์นวัตกรรม / สิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ.

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก " เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ".

มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เลียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม.


ประกาศ ITA

ประกาศในหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวกิจกรรม

ชมรมจริยธรรม