ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพี่ๆ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลแหลมฉบัง

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 64

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สรุปผลการดำนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 64

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนจ้างเหมารายปี ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564-มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3)

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

Read more