แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลแหลมฉบัง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน