เมษายน 2021

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานบริการ (รายคาบ)

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 ชุด

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดหน้าอาคารสนับสนุนบริการ 10014/1

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยข้างเก้าอี้ทันตกรรม

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

Read more