ธันวาคม 2020

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เงินบริจาค

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ (รายคาบ)

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 289 เครื่อง

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563

Read more
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก ระยะเวลา 9 เดือน

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานประกอบอาหาร

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับกสนประเมินลูกจ้างชั่วคราว

Read more
ประกาศรับสมัครงาน
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

Read more